Nội quy thư viện
Nội quy thư viện
NỘI QUY PHÒNG ĐỌC SÁCH THAM KHẢO

      I. ĐỐI VỚI CÁN BỘ THƯ VIỆN

        1- Có mặt thường xuyên, đúng thời gian quy định.

        2- Lịch sự đúng mực trong quá trình giao tiếp với bạn đọc.

        3- Hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc khai thác triệt để nguồn tư liệu có trong phòng đọc.

        4- Kiểm tra tắt hệ thống điện và kho tàng trước khi hết giờ làm việc.

        II. ĐỐI VỚI  BẠN ĐỌC

        1- Trình thẻ thư viện khi đến phòng đọc tự chọn.

        2- Để sách vở và hành lý cá nhân ở tủ đựng tư trang.

       3- Mỗi bạn đọc được quyền chọn tối đa 2 tài liệu cho một lần đọc, không được tự ý di chuyển sai vị trí quy định của tài liệu.

         4- Khi đọc xong mang trả tài liệu cho cán bộ thư viện.

         5- Không mang tài liệu ra khỏi phòng.

         6- Bạn đọc có nhu cầu về tài liệu hoặc photocopy liên hệ với cán bộ thư viện.

         7- Giữ gìn tài liệu cẩn thận, nếu viết bậy, cắt, xét tài liệu đều phải bồi thường.

         8- Ăn mặc lịch sự, không hút thuốc, nói chuyện riêng, giữ gìn vệ sinh chung.

 

NỘI QUY PHÒNG SÁCH GIÁO TRÌNH

             I. ĐỐI VỚI CÁN BỘ THƯ VIỆN

         1- Có mặt thường xuyên, đúng thời gian quy định.

         2- Lịch sự, đúng mực trong quá trình giao tiếp với bạn đọc.

         3- Tư vấn cho bạn đọc  những tài liệu phù hợp với nhu cầu chuyên môn.

         4- Kiểm tra hệ thống điện và kho tàng trước khi hết giờ làm việc.

            II. ĐỐI VỚI BẠN ĐỌC

        1- Phải trình thẻ thư viện, cho biết nhu cầu một cách rõ ràng, lịch sự.

         2- Được vào chọn giáo trình khi có sự cho phép, nhưng không được tự ý di chuyển sai vị trí quy định của tài liệu.

         3- Sách giáo trình do Nhà trường biên soạn sinh viên, học viên được mua với giá ưu đãi.

        4- Sách của các nhà xuất bản sinh viên, học viên được thuê không quá 10 cuốn sách, giá thuê 3000đ/cuốn/tháng, ngoài ra học viên sau đại học phải đặt cược bằng giá tiền của tài liệu.

       5- Sau khi thi hết môn học, phải trả tài liệu trong vòng 07 ngày, trường hợp thi lại hoặc thay đổi lịch thi phải đến Thư viện xin gia hạn.

        6- Phải kiểm tra tên sách, mã số của sách với phiếu đăng ký trước khi ra khỏi Thư viện.

       7- Giữ gìn tài liệu cẩn thận, nếu mất, viết bậy, cắt, xé làm hư hại tài liệu đều phải bồi thường theo quy định của Nhà trường.

       8- Ăn mặc lịch sự, không hút thuốc lá, gây mất trật tự, giữ vệ sinh chung.

 

      NỘI QUY PHÒNG TRUY CẬP THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

I. ĐỐI VỚI CÁN BỘ THƯ VIỆN

1- Có mặt thường xuyên, đúng thời gian quy định.

2- Lịch sự, đúng mực trong quá trình giao tiếp.

3- Tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác các cơ sở dữ liệu, nguồn thông tin tài liệu số trong thư viện điện tử và trên mạng Internet.

4- Kiểm tra tắt hệ thống điện và hệ thống máy tính trước khi hết giờ làm việc.

II. ĐỐI VỚI BẠN ĐỌC

1- Phải trình thẻ thư viện trước khi vào phòng truy cập Thư viện điện tử.

2- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật mở, tắt máy.

3- Không tự tiện cài đặt, xóa bỏ các chương trình ứng dụng trên máy.

4- Không dùng máy vi tính không đúng mục đích.

5- Khi đang sử dụng máy tính nếu thấy biểu hiện sự cố báo ngay cho cán bộ quản lý.

6- Ăn mặc lịch sự, không hút thuốc, làm mất trật tự, giữ vệ sinh chung.

 

B. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC  XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM NỘI QUY

-  Căn cứ Nghị định 31/2001/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - thông tin.

-  Căn cứ thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục - Đào tạo ra ngày 28 tháng 01 năm 2011 về việc sử dụng giáo trình đại học, Trường Đại học Y Dược Thái Bình quy định hình thức xử phạt các hành vi, vi phạm nội quy như sau:

1- Làm mất thẻ đăng ký lại mã số bằng thẻ mới nộp phạt 10.000đ/thẻ.

2- Làm mất chìa khoá tủ đựng đồ phải nộp phạt 10.000đ/ chìa.

3-  Làm mất sách phải mua đền đúng tên sách, năm xuất bản (hoặc năm xuất bản mới hơn), không có sách (tuỳ theo từng loại) phải đền từ 100- 200%  giá trị hiện hành, ký tên, viết bậy, cắt, xé tài liệu đều phải bồi thường từ 30 - 100%  giá trị tài liệu.

4- Giữ sách quá hạn, bạn đọc phải thanh toán lệ phí gấp đôi giá tiền trong thời gian thuêNội quy thư viện
Nội quy thư viện
NỘI QUY PHÒNG ĐỌC SÁCH THAM KHẢO

      I. ĐỐI VỚI CÁN BỘ THƯ VIỆN

        1- Có mặt thường xuyên, đúng thời gian quy định.

        2- Lịch sự đúng mực trong quá trình giao tiếp với bạn đọc.

        3- Hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc khai thác triệt để nguồn tư liệu có trong phòng đọc.

        4- Kiểm tra tắt hệ thống điện và kho tàng trước khi hết giờ làm việc.

        II. ĐỐI VỚI  BẠN ĐỌC

        1- Trình thẻ thư viện khi đến phòng đọc tự chọn.

        2- Để sách vở và hành lý cá nhân ở tủ đựng tư trang.

       3- Mỗi bạn đọc được quyền chọn tối đa 2 tài liệu cho một lần đọc, không được tự ý di chuyển sai vị trí quy định của tài liệu.

         4- Khi đọc xong mang trả tài liệu cho cán bộ thư viện.

         5- Không mang tài liệu ra khỏi phòng.

         6- Bạn đọc có nhu cầu về tài liệu hoặc photocopy liên hệ với cán bộ thư viện.

         7- Giữ gìn tài liệu cẩn thận, nếu viết bậy, cắt, xét tài liệu đều phải bồi thường.

         8- Ăn mặc lịch sự, không hút thuốc, nói chuyện riêng, giữ gìn vệ sinh chung.

 

NỘI QUY PHÒNG SÁCH GIÁO TRÌNH

             I. ĐỐI VỚI CÁN BỘ THƯ VIỆN

         1- Có mặt thường xuyên, đúng thời gian quy định.

         2- Lịch sự, đúng mực trong quá trình giao tiếp với bạn đọc.

         3- Tư vấn cho bạn đọc  những tài liệu phù hợp với nhu cầu chuyên môn.

         4- Kiểm tra hệ thống điện và kho tàng trước khi hết giờ làm việc.

            II. ĐỐI VỚI BẠN ĐỌC

        1- Phải trình thẻ thư viện, cho biết nhu cầu một cách rõ ràng, lịch sự.

         2- Được vào chọn giáo trình khi có sự cho phép, nhưng không được tự ý di chuyển sai vị trí quy định của tài liệu.

         3- Sách giáo trình do Nhà trường biên soạn sinh viên, học viên được mua với giá ưu đãi.

        4- Sách của các nhà xuất bản sinh viên, học viên được thuê không quá 10 cuốn sách, giá thuê 3000đ/cuốn/tháng, ngoài ra học viên sau đại học phải đặt cược bằng giá tiền của tài liệu.

       5- Sau khi thi hết môn học, phải trả tài liệu trong vòng 07 ngày, trường hợp thi lại hoặc thay đổi lịch thi phải đến Thư viện xin gia hạn.

        6- Phải kiểm tra tên sách, mã số của sách với phiếu đăng ký trước khi ra khỏi Thư viện.

       7- Giữ gìn tài liệu cẩn thận, nếu mất, viết bậy, cắt, xé làm hư hại tài liệu đều phải bồi thường theo quy định của Nhà trường.

       8- Ăn mặc lịch sự, không hút thuốc lá, gây mất trật tự, giữ vệ sinh chung.

 

      NỘI QUY PHÒNG TRUY CẬP THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

I. ĐỐI VỚI CÁN BỘ THƯ VIỆN

1- Có mặt thường xuyên, đúng thời gian quy định.

2- Lịch sự, đúng mực trong quá trình giao tiếp.

3- Tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác các cơ sở dữ liệu, nguồn thông tin tài liệu số trong thư viện điện tử và trên mạng Internet.

4- Kiểm tra tắt hệ thống điện và hệ thống máy tính trước khi hết giờ làm việc.

II. ĐỐI VỚI BẠN ĐỌC

1- Phải trình thẻ thư viện trước khi vào phòng truy cập Thư viện điện tử.

2- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật mở, tắt máy.

3- Không tự tiện cài đặt, xóa bỏ các chương trình ứng dụng trên máy.

4- Không dùng máy vi tính không đúng mục đích.

5- Khi đang sử dụng máy tính nếu thấy biểu hiện sự cố báo ngay cho cán bộ quản lý.

6- Ăn mặc lịch sự, không hút thuốc, làm mất trật tự, giữ vệ sinh chung.

 

B. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC  XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM NỘI QUY

-  Căn cứ Nghị định 31/2001/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - thông tin.

-  Căn cứ thông tư số 04/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục - Đào tạo ra ngày 28 tháng 01 năm 2011 về việc sử dụng giáo trình đại học, Trường Đại học Y Dược Thái Bình quy định hình thức xử phạt các hành vi, vi phạm nội quy như sau:

1- Làm mất thẻ đăng ký lại mã số bằng thẻ mới nộp phạt 10.000đ/thẻ.

2- Làm mất chìa khoá tủ đựng đồ phải nộp phạt 10.000đ/ chìa.

3-  Làm mất sách phải mua đền đúng tên sách, năm xuất bản (hoặc năm xuất bản mới hơn), không có sách (tuỳ theo từng loại) phải đền từ 100- 200%  giá trị hiện hành, ký tên, viết bậy, cắt, xé tài liệu đều phải bồi thường từ 30 - 100%  giá trị tài liệu.

4- Giữ sách quá hạn, bạn đọc phải thanh toán lệ phí gấp đôi giá tiền trong thời gian thuê