Luận văn, luận án
610(08).
Thực trạng nguồn nhân lực y tế và sự hài lòng của nhân viên y tế đối với công việc tại trung tâm y tế, trạm y tế xã huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa năm 2017. :
UDC 610(08).
Tác giả CN Mai Xuân Thành.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Thực trạng nguồn nhân lực y tế và sự hài lòng của nhân viên y tế đối với công việc tại trung tâm y tế, trạm y tế xã huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa năm 2017. : Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2018.
Mô tả vật lý 119tr. ; 30cm.
Tóm tắt Nguồn nhân lực y tế và sự hài lòng của nhân viên y tế đối với công việc tại trung tâm y tế, trạm y tế xã huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa năm 2017.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ LV0539(08). Kho sách tham khảo II.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112443
00222
0041FC3D0A6-2F10-4B86-9B0F-82FAF5668F5F
005201808140745
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180814074538|bthuoanh|y20180813141652|zthuoanh
080 |a610(08).
100 |aMai Xuân Thành.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aThực trạng nguồn nhân lực y tế và sự hài lòng của nhân viên y tế đối với công việc tại trung tâm y tế, trạm y tế xã huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa năm 2017. : |bLuận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
260 |aThái Bình., |c2018.
300 |a119tr. ; |c30cm.
520 |aNguồn nhân lực y tế và sự hài lòng của nhân viên y tế đối với công việc tại trung tâm y tế, trạm y tế xã huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa năm 2017.
650 |aY tế công cộng.
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|j LV0539(08). Kho sách tham khảo II.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/thsmaixuanthanh/bia_maixuanthanhthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào