Luận văn, luận án
610(08).
Thực trạng nhiễm một số vi sinh vật và kiến thức, thực hành của nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn tại các trạm y tế xã, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, năm 2017. :
UDC 610(08).
Tác giả CN Phạm Đức Long.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Thực trạng nhiễm một số vi sinh vật và kiến thức, thực hành của nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn tại các trạm y tế xã, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, năm 2017. : Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2018.
Mô tả vật lý 101tr. : Biểu đồ màu minh họa. ; 30cm.
Tóm tắt Thực trạng nhiễm một số vi sinh vật và kiến thức, thực hành của nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng.
Từ khóa tự do Kiểm soát nhiễm khuẩn.
Từ khóa tự do Nhiễm vi sinh vật.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ LV0541(08). Kho sách tham khảo II.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112446
00222
004AC24DA3F-6831-4E78-8892-AE2FC9C7D600
005201808141549
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180814154956|bthuoanh|y20180814154938|zthuoanh
080 |a610(08).
100 |aPhạm Đức Long.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aThực trạng nhiễm một số vi sinh vật và kiến thức, thực hành của nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn tại các trạm y tế xã, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, năm 2017. : |bLuận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
260 |aThái Bình., |c2018.
300 |a101tr. : |bBiểu đồ màu minh họa. ; |c30cm.
520 |aThực trạng nhiễm một số vi sinh vật và kiến thức, thực hành của nhân viên y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn.
650 |aY tế công cộng.
653 |aKiểm soát nhiễm khuẩn.
653 |aNhiễm vi sinh vật.
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|j LV0541(08). Kho sách tham khảo II.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/thsphamduclong/bia_phạmduclongthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào