Luận văn, luận án
610(08).
Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất rượu Bàu Đá thuộc xã Nhơn Lộc , thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2017. :
UDC 610(08).
Tác giả CN Vũ Trần Bảo Huyền.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất rượu Bàu Đá thuộc xã Nhơn Lộc , thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2017. : Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2018.
Mô tả vật lý 110tr. : Biểu đồ màu minh họa ; 30cm.
Tóm tắt Điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất rượu Bàu Đá.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng.
Từ khóa tự do An toàn thực phẩm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ LV0543(08). Kho sách tham khảo II.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112447
00222
0040C5EC5CE-A655-4D63-914D-0F4DFF70B2D2
005201808150913
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180815091308|zthuoanh
080 |a610(08).
100 |aVũ Trần Bảo Huyền.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aThực trạng điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất rượu Bàu Đá thuộc xã Nhơn Lộc , thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2017. : |bLuận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
260 |aThái Bình., |c2018.
300 |a110tr. : |bBiểu đồ màu minh họa ; |c30cm.
520 |aĐiều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất rượu Bàu Đá.
650 |aY tế công cộng.
653 |aAn toàn thực phẩm.
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|j LV0543(08). Kho sách tham khảo II.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/thsvutranbaohuyen/bia_vutranbaohuyenthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào