Luận văn, luận án
610(08).
Thực trạng kiến thức, thái độ về tình dục an toàn của học sinh Trung học phổ thông tại huyện Đảo Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh năm 2017. :
UDC 610(08).
Tác giả CN Nguyễn Thị Ái.
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội.
Nhan đề Thực trạng kiến thức, thái độ về tình dục an toàn của học sinh Trung học phổ thông tại huyện Đảo Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh năm 2017. : Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
Thông tin xuất bản Hà Nội., 2018.
Mô tả vật lý 105tr. : Biểu đồ màu minh họa. ; 30cm.
Tóm tắt Kiến thức, thái độ về tình dục an toàn của học sinh Trung học phổ thông tại huyện Đảo Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh năm 2017.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng.
Từ khóa tự do Tình dục an toàn của học sinh Trung học phổ thông.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ LV0548(08). Kho sách Tham khảo II.
000 00000nem#a2200000ui#4500
00112449
00222
0041600495B-F36E-4140-8356-CE59F380281F
005201810231055
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20181023105509|bthuoanh|y20180827135717|zthuoanh
080 |a610(08).
100 |aNguyễn Thị Ái.
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội.
245 |aThực trạng kiến thức, thái độ về tình dục an toàn của học sinh Trung học phổ thông tại huyện Đảo Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh năm 2017. : |bLuận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
260 |aHà Nội., |c2018.
300 |a105tr. : |bBiểu đồ màu minh họa. ; |c30cm.
520 |aKiến thức, thái độ về tình dục an toàn của học sinh Trung học phổ thông tại huyện Đảo Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh năm 2017.
650 |aY tế công cộng.
653 |aTình dục an toàn của học sinh Trung học phổ thông.
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|jLV0548(08). Kho sách Tham khảo II.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv_nguyenthiai_ytcc/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào