Luận văn, luận án
617.0(08).
Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt gan điều trị u gan trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung ương. :
UDC 617.0(08).
Tác giả CN Vũ Tiến Tùng.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt gan điều trị u gan trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung ương. : Luận văn Bác sỹ Nội trú. Chuyên ngành: Ngoại khoa.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2016.
Mô tả vật lý 113tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; 30cm.
Tóm tắt Đánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt gan điều trị u gan trẻ em.
Thuật ngữ chủ đề Ngoại khoa.
Từ khóa tự do Phẫu thuật cắt gan.
Từ khóa tự do U gan.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ LA292(08). Kho sách Tham khảo II.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112450
00222
004D59C84EA-27B7-4BE3-B112-5A582CC198F1
005201808271515
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20180827151546|zthuoanh
080 |a617.0(08).
100 |aVũ Tiến Tùng.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aĐánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt gan điều trị u gan trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung ương. : |bLuận văn Bác sỹ Nội trú. Chuyên ngành: Ngoại khoa.
260 |aThái Bình., |c2016.
300 |a113tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; |c30cm.
520 |aĐánh giá kết quả sớm phẫu thuật cắt gan điều trị u gan trẻ em.
650 |aNgoại khoa.
653 |aPhẫu thuật cắt gan.
653 |aU gan.
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|jLA292(08). Kho sách Tham khảo II.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la292_vutientung/bìathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào