Luận văn, luận án
617.0(08).
Đánh giá hiệu quả thông khí của Mask thanh quản Supreme trong phẫu thuật trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. :
UDC 617.0(08).
Tác giả CN Bùi Ngọc Chính.
Tác giả TT Bệnh viện Bạch Mai.
Nhan đề Đánh giá hiệu quả thông khí của Mask thanh quản Supreme trong phẫu thuật trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. : Luận văn Bác sỹ chuyên khoa II. Chuyên ngành: Gây mê hồi sức.
Thông tin xuất bản Hà Nội., 2015.
Mô tả vật lý 91tr. : Hình ảnh và biểu đồ màu minh họa. ; 30cm.
Tóm tắt Đánh giá hiệu quả thông khí của Mask thanh quản Supreme trong phẫu thuật trẻ em.
Thuật ngữ chủ đề Ngoại khoa.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ LA284(08). Kho sách tham khảo II.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112452
00222
004B4A9D6DC-B1C6-4F5D-9E2A-481ABA725BF5
005201811130902
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20181113090254|bthuoanh|c20180829151625|dthuoanh|y20180829151534|zthuoanh
080 |a617.0(08).
100 |aBùi Ngọc Chính.
110 |aBệnh viện Bạch Mai.
245 |aĐánh giá hiệu quả thông khí của Mask thanh quản Supreme trong phẫu thuật trẻ em tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. : |bLuận văn Bác sỹ chuyên khoa II. Chuyên ngành: Gây mê hồi sức.
260 |aHà Nội., |c2015.
300 |a91tr. : |bHình ảnh và biểu đồ màu minh họa. ; |c30cm.
520 |aĐánh giá hiệu quả thông khí của Mask thanh quản Supreme trong phẫu thuật trẻ em.
650 |aNgoại khoa.
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|jLA284(08). Kho sách tham khảo II.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/chuyenkhoai_ii/la284_buingocchinh/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào