Luận văn, luận án
610(08).
Thử nghiệm giải pháp xử lý phân người bằng nhà tiêu tự hoại nổi và nhà tiêu tự hoại vượt lũ cho vùng ngập lụt tỉnh An Giang. :
UDC 610(08).
Tác giả CN Trương Đình Bắc.
Tác giả TT Trường Đại học Y Thái Bình.
Nhan đề Thử nghiệm giải pháp xử lý phân người bằng nhà tiêu tự hoại nổi và nhà tiêu tự hoại vượt lũ cho vùng ngập lụt tỉnh An Giang. : Luận án Tiến sỹ y tế công cộng. Chuyên ngành; Y tế công cộng.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2010.
Mô tả vật lý 211tr. ; 30cm.
Mô tả vật lý Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa.
Tóm tắt Giải pháp xử lý phân người bằng nhà tiêu tự hoại nổi và nhà tiêu tự hoại vượt lũ cho vùng ngập lụt tỉnh An Giang.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng.
Từ khóa tự do Giải pháp xử lý phân người.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ LA28(08). Kho sách Tham khảo II.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112453
00222
004AEB430EA-CD47-4C81-87F7-57DDC8C58D55
005201808291537
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20180829153744|bthuoanh|y20180829153630|zthuoanh
080 |a610(08).
100 |aTrương Đình Bắc.
110 |aTrường Đại học Y Thái Bình.
245 |aThử nghiệm giải pháp xử lý phân người bằng nhà tiêu tự hoại nổi và nhà tiêu tự hoại vượt lũ cho vùng ngập lụt tỉnh An Giang. : |bLuận án Tiến sỹ y tế công cộng. Chuyên ngành; Y tế công cộng.
260 |aThái Bình., |c2010.
300 |a211tr. ; |c30cm.
300|bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa.
520 |a Giải pháp xử lý phân người bằng nhà tiêu tự hoại nổi và nhà tiêu tự hoại vượt lũ cho vùng ngập lụt tỉnh An Giang.
650 |aY tế công cộng.
653 |a Giải pháp xử lý phân người.
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|jLA28(08). Kho sách Tham khảo II.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/lats28_truongdinhbac/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào