Bài trích
Đánh giá kiến thức, thái độ của cha/ mẹ hoặc người chăm sóc chính về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ em tại huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình.
Tác giả CN Phạm Thị Tỉnh, Phạm Thị Dung, Phạm Bích Phương.
Nhan đề Đánh giá kiến thức, thái độ của cha/ mẹ hoặc người chăm sóc chính về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ em tại huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình.
Mô tả vật lý Từ trang 6-10.
Từ khóa tự do Khuyết tật ở trẻ em.
Nguồn trích Tạp chí Y học Việt Nam.- Số: 2, tháng 4/2018 Tập: 466
000 00000nas#a2200000ui#4500
00112454
00231
004978274E9-111C-41FB-B75D-ADC850B19D1C
005201808311427
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180831142727|zthuoanh
100 |aPhạm Thị Tỉnh, Phạm Thị Dung, Phạm Bích Phương.
245 |aĐánh giá kiến thức, thái độ của cha/ mẹ hoặc người chăm sóc chính về phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ em tại huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình.
300 |aTừ trang 6-10.
653 |aKhuyết tật ở trẻ em.
773 |tTạp chí Y học Việt Nam.|v466|i2, tháng 4/2018
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào