Bài trích
Áp dụng phân độ tế bào học của Robinson trong chẩn đoán ung thư vú.
Tác giả CN Trần Mạnh Hà. Nguyễn Văn Hưng.
Nhan đề Áp dụng phân độ tế bào học của Robinson trong chẩn đoán ung thư vú.
Mô tả vật lý Từ trang 20 - 24.
Từ khóa tự do Giải phẫu bệnh.
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hưng.
Tác giả(bs) CN Trần Mạnh Hà.
Nguồn trích Y học Việt Nam.- Số: 02, tháng 4. Tập: 466.
000 00000nas#a2200000ui#4500
00112456
00231
004048C16F0-C387-4031-B6B2-CBB95C35FCA9
005201809041450
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20180904145044|bthuoanh|y20180904144955|zthuoanh
100 |aTrần Mạnh Hà. Nguyễn Văn Hưng.
245 |aÁp dụng phân độ tế bào học của Robinson trong chẩn đoán ung thư vú.
300 |aTừ trang 20 - 24.
653|aGiải phẫu bệnh.
700 |a Nguyễn Văn Hưng.
700 |aTrần Mạnh Hà.
773 |tY học Việt Nam.|v466.|i02, tháng 4.
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào