Bài trích
Thực trạng điều kiện cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ tại các bếp ăn tập thể trường mầm non Thị trấn Mộc Châu và Thị trấn Nông trường huyện Mộc Châu năm 2017.
Tác giả CN Ninh Thị Nhung, Vũ Trung Kiên.
Nhan đề Thực trạng điều kiện cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ tại các bếp ăn tập thể trường mầm non Thị trấn Mộc Châu và Thị trấn Nông trường huyện Mộc Châu năm 2017.
Mô tả vật lý Từ trang 15 - 19.
Từ khóa tự do An toàn vệ sinh bếp ăn tập thể.
Nguồn trích Y học Việt Nam.- Số: 02, tháng 4. Tập: 466.
000 00000nas#a2200000ui#4500
00112457
00231
004888D77C4-3787-49F3-B27A-B3F803B2C5C6
005201809041458
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20180904145837|zthuoanh
100 |aNinh Thị Nhung, Vũ Trung Kiên.
245 |aThực trạng điều kiện cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ tại các bếp ăn tập thể trường mầm non Thị trấn Mộc Châu và Thị trấn Nông trường huyện Mộc Châu năm 2017.
300 |aTừ trang 15 - 19.
653 |aAn toàn vệ sinh bếp ăn tập thể.
773 |tY học Việt Nam.|v466.|i02, tháng 4.
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào