Bài trích
Thực trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, năm 2017.
Tác giả CN Vũ Trung Kiên, Ninh Thị Nhung.
Nhan đề Thực trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, năm 2017.
Mô tả vật lý Từ trang 10 - 14.
Từ khóa tự do Dinh dưỡng.
Nguồn trích Tạp chí Y học Việt Nam.- Số: 02, tháng 4, năm 2018. Tập: 466
000 00000nas#a2200000ui#4500
00112459
00231
0046E5628AC-2D06-4FAD-B29E-9193C298B19F
005201809041603
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20180904160314|zthuoanh
100 |aVũ Trung Kiên, Ninh Thị Nhung.
245 |aThực trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, năm 2017.
300 |aTừ trang 10 - 14.
653 |aDinh dưỡng.
773 |tTạp chí Y học Việt Nam.|v466|i02, tháng 4, năm 2018.
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào