Luận văn, luận án
616V.3(08). Luận văn được viết bằng tiếng Anh và tiếng Trung.
A cross-sectional study on the profile of drug-resistant mutations in nucleos(t)ide analogue-experienced chronic hepatitis B patients in Tianjin. :
UDC 616V.3(08).
Tác giả CN Triệu Công Doanh.
Tác giả TT Tianjin Medical University.
Nhan đề A cross-sectional study on the profile of drug-resistant mutations in nucleos(t)ide analogue-experienced chronic hepatitis B patients in Tianjin. : Luận văn Thạc sỹ. Chuyên ngành: Truyền nhiễm.
Thông tin xuất bản Trung Quốc., 2018.
Mô tả vật lý 128tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; 30cm.
Tóm tắt A cross-sectional study on the profile of drug-resistant mutations in nucleos(t)ide analogue-experienced chronic hepatitis B patients in Tianjin.
Thuật ngữ chủ đề Truyền nhiễm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Khoa sách Tham khảo II.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112460
00222
0045D399111-1557-4DF3-9C7E-C4E5CF9B586B
005201809100931
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180910093126|zthuoanh
080 |a616V.3(08).|bLuận văn được viết bằng tiếng Anh và tiếng Trung.
100 |aTriệu Công Doanh.
110 |aTianjin Medical University.
245 |aA cross-sectional study on the profile of drug-resistant mutations in nucleos(t)ide analogue-experienced chronic hepatitis B patients in Tianjin. : |bLuận văn Thạc sỹ. Chuyên ngành: Truyền nhiễm.
260 |aTrung Quốc., |c2018.
300 |a128tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; |c30cm.
520 |aA cross-sectional study on the profile of drug-resistant mutations in nucleos(t)ide analogue-experienced chronic hepatitis B patients in Tianjin.
650 |aTruyền nhiễm.
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|jKhoa sách Tham khảo II.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv_trieucongdoanh/bia_lvtrieucongdoanhthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào