Bài trích
Hiệu quả một số biện pháp can thiệp phòng chống bệnh về mắt ở người cao tuổi huyện Hoành Bồ và Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Tác giả CN Lương Xuân Hiến, Nguyễn Văn Trọng, Hoàng Năng Trọng.
Nhan đề Hiệu quả một số biện pháp can thiệp phòng chống bệnh về mắt ở người cao tuổi huyện Hoành Bồ và Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Mô tả vật lý Từ trang 9 - 15.
Từ khóa tự do Bệnh về mắt ở người cao tuổi.
Tác giả(bs) CN Hoàng Năng Trọng.
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Trọng.
Nguồn trích Tạp chí Y học Cộng Đồng.- Số: 3(44), tháng 05+06/2018.
000 00000nas#a2200000ui#4500
00112462
00231
0044ECB8B13-F418-4A03-8EE0-E16CF17F5073
005201809121411
008081223s vm| vie
0091 0
039|a20180912141208|bthuoanh|c20180912093708|dthuoanh|y20180910142732|zthuoanh
100 |aLương Xuân Hiến, Nguyễn Văn Trọng, Hoàng Năng Trọng.
245 |aHiệu quả một số biện pháp can thiệp phòng chống bệnh về mắt ở người cao tuổi huyện Hoành Bồ và Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.
300 |aTừ trang 9 - 15.
653 |a Bệnh về mắt ở người cao tuổi.
700 |aHoàng Năng Trọng.
700 |aNguyễn Văn Trọng.
773 |tTạp chí Y học Cộng Đồng.|i3(44), tháng 05+06/2018.
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào