Luận văn, luận án
615.5(08).
Đặc điểm hình ảnh bản đồ siêu âm u và hạch cổ trong nhân giáp khu trú. :
UDC 615.5(08).
Tác giả CN Nguyễn Văn Hưng.
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội.
Nhan đề Đặc điểm hình ảnh bản đồ siêu âm u và hạch cổ trong nhân giáp khu trú. : Luận văn Thạc sỹ Y học. Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh.
Thông tin xuất bản Hà Nội., 2018.
Mô tả vật lý 83tr. : Hình ảnh và biểu đồ màu minh họa. ; 30cm.
Thuật ngữ chủ đề Chẩn đoán hình ảnh.
Từ khóa tự do U và hạch cổ.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ LV0544(08). Kho sách Tham khảo II.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112510
00222
004CACFA18F-6E26-4150-9AA0-FA48C3537704
005201809271021
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20180927102201|bthuoanh|y20180927095231|zthuoanh
080 |a615.5(08).
100 |aNguyễn Văn Hưng.
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội.
245 |aĐặc điểm hình ảnh bản đồ siêu âm u và hạch cổ trong nhân giáp khu trú. : |bLuận văn Thạc sỹ Y học. Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh.
260 |aHà Nội., |c2018.
300 |a83tr. : |bHình ảnh và biểu đồ màu minh họa. ; |c30cm.
650 |aChẩn đoán hình ảnh.
653 |aU và hạch cổ.
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|jLV0544(08). Kho sách Tham khảo II.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv_nguyenvanhung/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào