Luận văn, luận án
610(08).
Thực trạng vệ sinh trường học và kiến thức thực hành của cô giáo, bà mẹ về chăm sóc trẻ tại ba trường Mầm non huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa, năm 2018. :
UDC 610(08).
Tác giả CN Lê Thị Hà Phương.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Thực trạng vệ sinh trường học và kiến thức thực hành của cô giáo, bà mẹ về chăm sóc trẻ tại ba trường Mầm non huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa, năm 2018. : Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
Nhan đề Số: 8720701.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2019.
Mô tả vật lý 103tr. : Biểu đồ màu minh họa. ; 26cm.
Tóm tắt Vệ sinh trường học và kiến thức thực hành của cô giáo, bà mẹ về chăm sóc trẻ tại ba trường Mầm non.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng.
Từ khóa tự do Vệ sinh trường học.
Từ khóa tự do Chăm sóc trẻ.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112832
00222
0044A6AE75B-FDB6-448B-84E0-5CD9F1B6498B
005201911140914
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20191114091425|bthuoanh|y20190729135847|zthuoanh
080 |a610(08).
100 |aLê Thị Hà Phương.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aThực trạng vệ sinh trường học và kiến thức thực hành của cô giáo, bà mẹ về chăm sóc trẻ tại ba trường Mầm non huyện Quảng Xương tỉnh Thanh Hóa, năm 2018. : |bLuận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
245|nSố: 8720701.
260 |aThái Bình., |c2019.
300 |a103tr. : |bBiểu đồ màu minh họa. ; |c26cm.
520 |aVệ sinh trường học và kiến thức thực hành của cô giáo, bà mẹ về chăm sóc trẻ tại ba trường Mầm non.
650 |aY tế công cộng.
653 |aVệ sinh trường học.
653 |aChăm sóc trẻ.
780|wLV00567(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00567_lethihaphuong/bia_lethihaphuongthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào