Luận văn, luận án
617.041(08).
Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thương. :
UDC 617.041(08).
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Trung.
Tác giả TT Viện nghiên cứu Khoa học Y Dược Lâm sàng 108.
Nhan đề Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thương. : Luận án Tiến sỹ Y học. Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh.
Nhan đề Số: 62720166.
Thông tin xuất bản Hà Nội., 2019.
Mô tả vật lý 168tr. : Hình ảnh và biểu đồ màu minh họa. ; 26cm.
Tóm tắt Đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thương.
Thuật ngữ chủ đề Chẩn đoán hình ảnh.
Từ khóa tự do Chấn thương.
Từ khóa tự do Đám rối thần kinh cánh tay.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112860
00222
0046D3D6D09-3479-48ED-B101-6F443DE611AB
005201911140911
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20191114091148|bthuoanh|c20190813093503|dthuoanh|y20190813090150|zthuoanh
080 |a617.041(08).
100 |aNguyễn Ngọc Trung.
110 |aViện nghiên cứu Khoa học Y Dược Lâm sàng 108.
245 |aNghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thương. : |bLuận án Tiến sỹ Y học. Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh.
245|n Số: 62720166.
260 |aHà Nội., |c2019.
300 |a168tr. : |bHình ảnh và biểu đồ màu minh họa. ; |c26cm.
520 |aĐặc điểm hình ảnh và giá trị của cộng hưởng từ trong chẩn đoán tổn thương đám rối thần kinh cánh tay do chấn thương.
650 |aChẩn đoán hình ảnh.
653 |aChấn thương.
653 |aĐám rối thần kinh cánh tay.
780|wLA0077(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/lats_nguyenngoctrung_19'/bia_nguyenngoctrungthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào