Luận văn, luận án
617.0(08).
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sớm phẫu thuật tắc ruột do ung thư biểu mô đại tràng tại Bệnh viện Việt Đức. :
UDC 617.0(08).
Tác giả CN Nguyễn Thành Luân.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sớm phẫu thuật tắc ruột do ung thư biểu mô đại tràng tại Bệnh viện Việt Đức. : Luận văn Bác sĩ nội trú. Chuyên ngành: Ngoại khoa.
Nhan đề Số NT 62.72.07.50.
Thông tin xuất bản Thái Bình., 2018.
Mô tả vật lý 108tr. : Hình ảnh và biểu đồ màu minh họa. ; 29cm.
Tóm tắt Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sớm phẫu thuật tắc ruột do ung thư biểu mô đại tràng.
Thuật ngữ chủ đề Ngoại khoa.
Từ khóa tự do Phẫu thuật tắc ruột.
Từ khóa tự do Ung thư biểu mô đại tràng.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00112879
00222
004E8CEEA96-1593-476B-AC82-9BAAA7CF7534
005201911140906
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20191114090616|bthuoanh|c20190909162258|dthuoanh|y20190820144502|zthuoanh
080 |a617.0(08).
100 |aNguyễn Thành Luân.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sớm phẫu thuật tắc ruột do ung thư biểu mô đại tràng tại Bệnh viện Việt Đức. : |bLuận văn Bác sĩ nội trú. Chuyên ngành: Ngoại khoa.
245|nSố NT 62.72.07.50.
260 |aThái Bình., |c2018.
300 |a108tr. : |bHình ảnh và biểu đồ màu minh họa. ; |c29cm.
520 |aNghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả sớm phẫu thuật tắc ruột do ung thư biểu mô đại tràng.
650 |aNgoại khoa.
653 |aPhẫu thuật tắc ruột.
653 |aUng thư biểu mô đại tràng.
780|wLV00018(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lvbsnt_nguyenthanhluan/bia_bsnt_nguyenthanhluanthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào