Luận văn, luận án
617.041(08).
Nghiên cứu ứng dụng và đánh giá kết quả điều trị gãy kín xương đùi ở trẻ em bằng đinh Metaizeau. :
UDC 617.041(08).
Tác giả CN Nguyễn Thế Điệp.
Tác giả TT Học viện Quân Y.
Nhan đề Nghiên cứu ứng dụng và đánh giá kết quả điều trị gãy kín xương đùi ở trẻ em bằng đinh Metaizeau. : Luận án Tiến sỹ Y học. Chuyên ngành: Chấn thương.
Thông tin xuất bản Hà Nội., 2019.
Mô tả vật lý 188tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; 29cm.
Tóm tắt Ứng dụng và đánh giá kết quả điều trị gãy kín xương đùi ở trẻ em bằng đinh Metaizeau.
Thuật ngữ chủ đề Chấn thương.
Từ khóa tự do Gãy kín xương đùi ở trẻ em.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
00113052
00222
004976EBFF8-2510-47E6-971C-7925D8C582DB
005201910010957
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20191001095743|zthuoanh
080 |a617.041(08).
100 |aNguyễn Thế Điệp.
110 |aHọc viện Quân Y.
245 |aNghiên cứu ứng dụng và đánh giá kết quả điều trị gãy kín xương đùi ở trẻ em bằng đinh Metaizeau. : |bLuận án Tiến sỹ Y học. Chuyên ngành: Chấn thương.
260 |aHà Nội., |c2019.
300 |a188tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; |c29cm.
520 |aỨng dụng và đánh giá kết quả điều trị gãy kín xương đùi ở trẻ em bằng đinh Metaizeau.
650 |aChấn thương.
653 |aGãy kín xương đùi ở trẻ em.
780|wLA0078(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la0078_nguyenthediep/bia_nthdiepjthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào