Tạp chí Tiếng Việt
Tạp chí Đái Tháo Đường
Nhan đề Tạp chí Đái Tháo Đường
Thông tin xuất bản H.: Hội Người giáo dục bệnh Đái tháo đường Việt Nam, 2016
Kỳ phát hành Số 1 tháng 10 năm 2016
Thuật ngữ chủ đề Đái tháo đường
Tác giả(bs) TT Hội Người giáo dục bệnh Đái tháo đường Việt Nam
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123410
00232
00431C852AD-79D9-49CE-B856-AAC1F8B3AF47
005202006161518
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20200616151826|bhue1|y20200616151701|zhue1
245 |aTạp chí Đái Tháo Đường
260 |aH.: |bHội Người giáo dục bệnh Đái tháo đường Việt Nam, |c2016
310 |aSố 1 tháng 10 năm 2016
650 |aĐái tháo đường
710 |aHội Người giáo dục bệnh Đái tháo đường Việt Nam
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchitiengviet/tạp chí đái tháo đường/so1thang10nam2016/-0biathumbimage.jpg
890|c3

Không tìm thấy biểu ghi nào