Tạp chí Ngoại văn
International Journal of Environmental/
Nhan đề International Journal of Environmental/
Nhan đề khác International Journal of Environmental Research and Public Health
Thông tin xuất bản USA : MDPI, 2019
Kỳ phát hành 15 November 2019
Thuật ngữ chủ đề Environmental
Thuật ngữ chủ đề Public Health
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123476
00233
004956EA206-18B7-4EE0-AC64-CD4FB469634A
005202006231001
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200623100155|bhue1|c20200623095251|dhue1|y20200623095120|zhue1
245 |aInternational Journal of Environmental/
246 |aInternational Journal of Environmental Research and Public Health
260 |aUSA : |bMDPI, |c2019
310 |a15 November 2019
650 |aEnvironmental
650 |aPublic Health
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchingoaivan/international journal of environmental/sustainable_work_ability_and_agingthumbimage.jpg
890|c7

Không tìm thấy biểu ghi nào