Tạp chí Ngoại văn
Asian Journal of Educational Research
Nhan đề Asian Journal of Educational Research
Thông tin xuất bản Asian : Multidisciplinary Journals, 2017
Kỳ phát hành Vol. 5, No. 4, 2017
Thuật ngữ chủ đề Educational Research
Thuật ngữ chủ đề Teaching and Learning
Từ khóa tự do Sociology of Education
Từ khóa tự do Theories and Teaching Methodologies
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123501
00233
0043802F43E-D01E-4CA8-8066-DC9E180286BB
005202006240858
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200624085820|bhue1|y20200624085606|zhue1
245 |aAsian Journal of Educational Research
260 |aAsian : |bMultidisciplinary Journals, |c2017
310 |aVol. 5, No. 4, 2017
650 |aEducational Research
650 |aTeaching and Learning
653 |aSociology of Education
653 |aTheories and Teaching Methodologies
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchingoaivan/asian journal of educational research/asian-journal-of-educational-research-212x300thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào