Tạp chí Tiếng Việt
Tạp chí Chấn thương chình hình Việt nam
Nhan đề Tạp chí Chấn thương chình hình Việt nam
Nhan đề khác Journal of Vietnam Orthopaedic Association
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 339tr ; 26cm
Thuật ngữ chủ đề Chấn thương chỉnh hình
Tác giả(bs) TT Hội Chấn thương chỉnh hình Việt nam
Địa chỉ Kho sách tham khảo
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nas#a2200000ui#4500
00123567
00232
004DB99B36F-B043-4798-B4F9-0087FC2F8AB4
005202007161505
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20200716150519|bhue1|c20200716150458|dhue1|y20200716150238|zhue1
245 |aTạp chí Chấn thương chình hình Việt nam
246 |aJournal of Vietnam Orthopaedic Association
260|aHà Nội, |c2014
300|a339tr ; |c26cm
650|aChấn thương chỉnh hình
710 |aHội Chấn thương chỉnh hình Việt nam
852|aKho sách tham khảo
852|aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khobao_tapchi/tapchitiengviet/tạp chí chấn thương chỉnh hình/tap-chi-tran-thuong-chinh-hinh-vietnam-2thumbimage.jpg
890|c3

Không tìm thấy biểu ghi nào