Luận văn, luận án
613.26(08)
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư gan điều trị tại trung tâm ung bướu Bệnh viện Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh năm 2019 :
UDC 613.26(08)
Tác giả CN Lường Thị Xuân
Tác giả CN Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Trọng Hưng; PGS.TS Ninh Thị Nhung
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư gan điều trị tại trung tâm ung bướu Bệnh viện Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh năm 2019 : Luận văn thạc sĩ Dinh dưỡng
Nhan đề 8720401
Thông tin xuất bản Thaibinh, 2020
Mô tả vật lý 119tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Một số khái niệm; Thực trạng mắc ung thư gan và suy dinh dưỡng ở người ung thư; Một số nghiên cứu về chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư gan; Các công cụ đo lường chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe của người bệnh ung thư; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Xác định tỷ lệ SDD và thói quen ăn uống của người bệnh ung thư gan đang điều trị tại Trung tam ung bướu thuộc Bệnh viện Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh năm 2019; Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư gan đang điều trị tại trung tam ung bướu thuộc bệnh viện Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh năm 2019...
Thuật ngữ chủ đề Dinh dưỡng
Từ khóa tự do Suy dinh dưỡng
Từ khóa tự do Ung thư gan
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123646
00222
0048A897E94-859C-4074-A34A-6F7F0A3AFF52
005202009071043
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200907104327|bhue1|y20200907103941|zhue1
080 |a613.26(08)
100 |aLường Thị Xuân
100|aNgười hướng dẫn: TS. Nguyễn Trọng Hưng; PGS.TS Ninh Thị Nhung
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aĐánh giá tình trạng dinh dưỡng và chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư gan điều trị tại trung tâm ung bướu Bệnh viện Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh năm 2019 : |bLuận văn thạc sĩ Dinh dưỡng
245|n8720401
260 |aThaibinh, |c2020
300 |a119tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aMột số khái niệm; Thực trạng mắc ung thư gan và suy dinh dưỡng ở người ung thư; Một số nghiên cứu về chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư gan; Các công cụ đo lường chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe của người bệnh ung thư; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Xác định tỷ lệ SDD và thói quen ăn uống của người bệnh ung thư gan đang điều trị tại Trung tam ung bướu thuộc Bệnh viện Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh năm 2019; Đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh ung thư gan đang điều trị tại trung tam ung bướu thuộc bệnh viện Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh năm 2019...
650 |aDinh dưỡng
653 |aSuy dinh dưỡng
653 |aUng thư gan
852 |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv_luongthixuan/bia-luongthixuanthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào