Luận văn, luận án
610 (08)
Thực trạng tai nạn thương tích ở trẻ em dưới 5 tuổi và kiến thức, thực hành của người chăm sóc chính tại 2 xã huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình năm 2019 /
UDC 610 (08)
Tác giả CN Trương Hoàng Anh
Tác giả CN Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đức Thanh; PGS.TS Hoàng Năng Trọng
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng tai nạn thương tích ở trẻ em dưới 5 tuổi và kiến thức, thực hành của người chăm sóc chính tại 2 xã huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình năm 2019 / Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng
Nhan đề 8720701
Thông tin xuất bản Thaibinh, 2020
Mô tả vật lý 117tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Một số khái niệm và phân loại đến tai nạn thương tích; Thực trạng và yếu tố liên quan đến tai nạn thương tích ở trẻ em; Kiến thức, thực hành của cộng đồng về phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Thực trạng tai nạn thương tích ở trẻ em dưới 5 tuổi và một số yếu tố liên quan; Kiến thức và thực hành của người chưm sóc chính về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ....
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng
Từ khóa tự do Tai nạn thương tích ở trẻ em
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123655
00222
0041703EE3A-DDFB-42C3-8F77-0C74C2C8D5AB
005202009091523
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200909152315|bhue1|c20200909151734|dhue1|y20200909151522|zhue1
080 |a610 (08)
100 |aTrương Hoàng Anh
100|aNgười hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Đức Thanh; PGS.TS Hoàng Năng Trọng
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng tai nạn thương tích ở trẻ em dưới 5 tuổi và kiến thức, thực hành của người chăm sóc chính tại 2 xã huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình năm 2019 / |cLuận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng
245|n8720701
260 |aThaibinh, |c2020
300 |a117tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aMột số khái niệm và phân loại đến tai nạn thương tích; Thực trạng và yếu tố liên quan đến tai nạn thương tích ở trẻ em; Kiến thức, thực hành của cộng đồng về phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Thực trạng tai nạn thương tích ở trẻ em dưới 5 tuổi và một số yếu tố liên quan; Kiến thức và thực hành của người chưm sóc chính về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ....
650 |aY tế công cộng
653 |aTai nạn thương tích ở trẻ em
852 |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/19-8-2020-27lv/lv_truonghoanganh-ytcc/bia-truonghoanganhthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào