Luận văn, luận án
610 (08)
Thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em 25-60 tháng tuổi dân tộc thiểu số và một số liên quan tại hai xã vùng cao huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai năm 2019 /
UDC 610 (08)
Tác giả CN Phạm Hoàng Thái Quang
Tác giả CN Người hướng dẫn: PGS.TS Ninh Thị Nhung; TS. Phan Hướng Dương
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em 25-60 tháng tuổi dân tộc thiểu số và một số liên quan tại hai xã vùng cao huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai năm 2019 / Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y học dự phòng
Nhan đề 8720163
Thông tin xuất bản Thaibinh, 2020
Mô tả vật lý 100tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Một số nguyên nhân và hậu quả của suy dĩnh dưỡng ở trẻ em; Tình hình suy dinh dưỡng ở trẻ em hiện nay; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dân tộc thiểu số 25-60 tháng tuổi tại hai xã vùng cao huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai năm 2019; Mô tả một số yếu tố liên quan đến suy dưỡng ở trẻ em từ 25-60 tháng tuổi dân tộc thiểu số tại đại bà nghiên cứu...
Thuật ngữ chủ đề Y học dự phòng
Từ khóa tự do Dinh dưỡng
Từ khóa tự do Tình hình suy dinh dưỡng trẻ em
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123657
00222
004B7BE1AD5-92F8-441A-A403-623E85F3229A
005202009100811
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200910081154|bhue1|y20200910081038|zhue1
080 |a610 (08)
100 |aPhạm Hoàng Thái Quang
100|aNgười hướng dẫn: PGS.TS Ninh Thị Nhung; TS. Phan Hướng Dương
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng suy dinh dưỡng trẻ em 25-60 tháng tuổi dân tộc thiểu số và một số liên quan tại hai xã vùng cao huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai năm 2019 / |cLuận văn thạc sĩ chuyên ngành Y học dự phòng
245|n8720163
260 |aThaibinh, |c2020
300 |a100tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aMột số nguyên nhân và hậu quả của suy dĩnh dưỡng ở trẻ em; Tình hình suy dinh dưỡng ở trẻ em hiện nay; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Xác định tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dân tộc thiểu số 25-60 tháng tuổi tại hai xã vùng cao huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai năm 2019; Mô tả một số yếu tố liên quan đến suy dưỡng ở trẻ em từ 25-60 tháng tuổi dân tộc thiểu số tại đại bà nghiên cứu...
650 |aY học dự phòng
653 |aDinh dưỡng
653 |aTình hình suy dinh dưỡng trẻ em
852 |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/19-8-2020-27lv/lv_phamhoangthaiquang/bia-phamhoangthaiquangthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào