Luận văn, luận án
610 (08)
Đặc điểm của người bệnh đái tháo đường type 2 tại một số xã/phường tỉnh Thái Bình năm 2019 /
UDC 610 (08)
Tác giả CN Phạm Thị Tâm
Tác giả CN Người hướng dẫn: PGS.TS Phạm Ngọc Khái; TS. Bùi Thị Huyền Diệu
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Đặc điểm của người bệnh đái tháo đường type 2 tại một số xã/phường tỉnh Thái Bình năm 2019 / Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y học dự phòng
Nhan đề 8720163
Thông tin xuất bản Thaibinh, 2020
Mô tả vật lý 120tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Định nghĩa và phân loại bệnh đái tháo đường; Điều trị bệnh đái tháo đường type 2; Tình hình mắc bệnh đái tháo đường trên thế giới và việt nam; Kiến thức và thực hành về bệnh đái tháo đường; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Một số đặc điểm của người bệnh đái tháo đường type 2; Kiến thức thực hành về điều trị của người bệnh đái tháo đường....
Thuật ngữ chủ đề Y học dự phòng
Từ khóa tự do Y tế công cộng
Từ khóa tự do Bệnh đái tháo đường
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00123660
00222
004C7B58A1D-F657-4561-8F58-A0C80CB56A4C
005202009150945
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20200915094542|bhue1|y20200915094327|zhue1
080 |a610 (08)
100 |aPhạm Thị Tâm
100|aNgười hướng dẫn: PGS.TS Phạm Ngọc Khái; TS. Bùi Thị Huyền Diệu
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aĐặc điểm của người bệnh đái tháo đường type 2 tại một số xã/phường tỉnh Thái Bình năm 2019 / |c Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y học dự phòng
245|n8720163
260 |aThaibinh, |c2020
300 |a120tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aĐịnh nghĩa và phân loại bệnh đái tháo đường; Điều trị bệnh đái tháo đường type 2; Tình hình mắc bệnh đái tháo đường trên thế giới và việt nam; Kiến thức và thực hành về bệnh đái tháo đường; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Một số đặc điểm của người bệnh đái tháo đường type 2; Kiến thức thực hành về điều trị của người bệnh đái tháo đường....
650 |aY học dự phòng
653 |aY tế công cộng
653 |aBệnh đái tháo đường
852 |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/19-8-2020-27lv/lv_phamthitam-yhdp/bia-phamthitamthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào