Luận văn, luận án
615.8(08)
Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động bàn tay sau phẫu thuật nối gân gấp theo phác đồ vận động sớm của Kleinert và Duran. :
UDC 615.8(08)
Tác giả CN Phạm Thị Duyên.
Tác giả TT Trường Đại Học Y Hà Nội
Nhan đề Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động bàn tay sau phẫu thuật nối gân gấp theo phác đồ vận động sớm của Kleinert và Duran. : Luận văn Thạc sỹ y học. Chuyên ngành: Phục hồi chức năng.
Nhan đề 8720107
Thông tin xuất bản Hà Nội., 2020.
Mô tả vật lý 116tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; 29cm.
Tóm tắt Kết quả phục hồi chức năng vận động bàn tay sau phẫu thuật nối gân gấp theo phác đồ vận động sớm.
Thuật ngữ chủ đề Phục hồi chức năng.
Từ khóa tự do Phẫu thuật nối gân gấp theo phác đồ vận động sớm.
Từ khóa tự do Phục hồi chức năng vận động bàn tay.
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00124730
00222
0048F858544-D8E0-4861-B217-97BD047B1E92
005202011040940
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20201104094104|bthuoanh|c20201104092943|dthuoanh|y20201104092630|zthuoanh
080 |a615.8(08)
100 |aPhạm Thị Duyên.
110 |aTrường Đại Học Y Hà Nội
245 |aĐánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động bàn tay sau phẫu thuật nối gân gấp theo phác đồ vận động sớm của Kleinert và Duran. : |bLuận văn Thạc sỹ y học. Chuyên ngành: Phục hồi chức năng.
245|n8720107
260 |aHà Nội., |c2020.
300 |a116tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; |c29cm.
520 |aKết quả phục hồi chức năng vận động bàn tay sau phẫu thuật nối gân gấp theo phác đồ vận động sớm.
650 |aPhục hồi chức năng.
653 |aPhẫu thuật nối gân gấp theo phác đồ vận động sớm.
653 |aPhục hồi chức năng vận động bàn tay.
780|wLV00616(08)
852 |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
852|aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00616-phamthiduyen/bia-ptduyenthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào