Sách TK ngoại văn
616N(08)
Handbook of ICU Therapy 3E
UDC 616N(08)
Nhan đề Handbook of ICU Therapy 3E
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129986
00212
004937976C3-7DE8-4A9A-92BA-AD4C6EB288C3
005202012310840
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20201231084008|zthuoanh
080|a616N(08)
245 |aHandbook of ICU Therapy 3E
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/handbook of icu therapy 3e/handbook of icu therapy 3e_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào