Sách TK ngoại văn
618N(08)
Handbook of Pediatric Emergency Medicine
UDC 618N(08)
Nhan đề Handbook of Pediatric Emergency Medicine
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00129987
00212
004C7645094-320F-4F28-B595-DF21C37E6DFA
005202012310911
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20201231091122|zthuoanh
080|a618N(08)
245 |aHandbook of Pediatric Emergency Medicine
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/handbook of pediatric emergency medicine/handbook of pediatric emergency medicine_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào