Sách TK ngoại văn
617.6(08)
Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery 3-Volume Set 6E (2015)
UDC 617.6(08)
Nhan đề Cummings Otolaryngology Head and Neck Surgery 3-Volume Set 6E (2015)
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130010
00212
004A455A186-5138-4041-8805-EC666CD7CB1C
005202101131536
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20210113153633|bthuoanh|y20210113153609|zthuoanh
080|a617.6(08)
245 |aCummings Otolaryngology Head and Neck Surgery 3-Volume Set 6E (2015)
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào