Sách TK ngoại văn
616N(08)
Oxford Dictionary of Medical Quotations-2004
UDC 616N(08)
Nhan đề Oxford Dictionary of Medical Quotations-2004
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131100
00212
004A0862192-AA1F-4EFD-8969-AA9D3AA9A7E8
005202102031444
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210203144505|zthuoanh
080|a616N(08)
245 |aOxford Dictionary of Medical Quotations-2004
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/oxford dictionary of medical quotations-2004/0xford_dicti0nary_of_medical_qu0tations_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào