Sách TK ngoại văn
616N(08)
Kumar and Clark's Clinical Medicine 8th Ed-2012
UDC 616N(08)
Nhan đề Kumar and Clark's Clinical Medicine 8th Ed-2012
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131112
00212
0049AC44A8E-843D-4D6C-A711-5AD99C440D34
005202102220956
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20210222095700|bthuoanh|y20210222085743|zthuoanh
080|a616N(08)
245 |aKumar and Clark's Clinical Medicine 8th Ed-2012
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/kumar and clark's clinical medicine 8th ed-2012/kumar and clark's clinical medicine 8th ed-2012_0001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào