Sách TK ngoại văn
616N (08)
MRI of the Lung
DDC 616N (08)
Tác giả CN H.U. Kauczor
Nhan đề MRI of the Lung
Thông tin xuất bản Springer, 2009
Mô tả vật lý 315pages ; cm.
Tóm tắt includes: general requirements of MRI of the Lung and Suggested standard protocol, MR Angiography of the pulmonary vasculature..
Từ khóa tự do Respiratory
Từ khóa tự do Lung
Địa chỉ Thư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137452
00212
0045A71D553-E4AB-4E4C-A1A8-03EB17AD0F47
005202104061511
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20210406151211|bhuenth|y20210406151146|zhuenth
082 |a616N (08)
100 |aH.U. Kauczor
245 |aMRI of the Lung
260 |bSpringer, |c2009
300 |a315pages ; |ccm.
520 |aincludes: general requirements of MRI of the Lung and Suggested standard protocol, MR Angiography of the pulmonary vasculature..
653 |aRespiratory
653 |a Lung
852 |aThư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/25. respiratory/mri.of.the.lung/mri.of.the.lung_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào