Sách TK ngoại văn
616N (08)
Respiratory Disease and its Management
DDC 616N (08)
Tác giả CN Angela McLuckie
Nhan đề Respiratory Disease and its Management
Thông tin xuất bản Springer
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Tóm tắt includes: acute lung injury and acute respiratory distress syndrome, life-threatening Asthma, chronic obstructive airways disease...
Từ khóa tự do Respiratory
Từ khóa tự do Respiratory Disease and its Management
Địa chỉ Thư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137460
00212
00438280BC4-AC13-4EE0-B4A5-095ABB5A7F27
005202104061632
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20210406163316|bhuenth|y20210406163243|zhuenth
082 |a616N (08)
100 |aAngela McLuckie
245 |aRespiratory Disease and its Management
260 |bSpringer
300 |atr. ; |ccm.
520 |aincludes: acute lung injury and acute respiratory distress syndrome, life-threatening Asthma, chronic obstructive airways disease...
653 |aRespiratory
653 |aRespiratory Disease and its Management
852 |aThư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/25. respiratory/respiratory.disease.and.its.management/respiratory.disease.and.its.management_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào