Sách TK ngoại văn
616H(08)
Rodaks Hematology Clinical Principles and Applications 5E - 2016
UDC 616H(08)
Nhan đề Rodaks Hematology Clinical Principles and Applications 5E - 2016
Từ khóa tự do Hematology Applications
Từ khóa tự do Hematology Clinical Principles
Địa chỉ Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137461
00212
004483E1DEF-E0E4-4BA5-8953-4BAF43C497F4
005202104071406
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20210407140632|zthuoanh
080|a616H(08)
245 |aRodaks Hematology Clinical Principles and Applications 5E - 2016
653 |aHematology Applications
653 |aHematology Clinical Principles
852 |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/13. heamantology/rodaks hematology 5e - 2016/rodaks hematology 5e - 2016_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào