Sách TK ngoại văn
617.8 (08)
Autoimmune Diseases of the Skin Pathogenesis Diagnosis Management 2nd Ed
DDC 617.8 (08)
Tác giả CN Michael Hertl, MD
Nhan đề Autoimmune Diseases of the Skin Pathogenesis Diagnosis Management 2nd Ed
Thông tin xuất bản Springer, 2005
Mô tả vật lý 480pages ; cm.
Tóm tắt includes: pathogenesis of autoimmune disease, epidemiology of autoimmune skin disorders, autoimmune bullous skin disorders...
Từ khóa tự do utoimmune Diseases of the Skin Pathogenesis
Từ khóa tự do Dermatology
Địa chỉ Thư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137464
00212
004E1189760-917E-4C11-9A4A-A4034F159FDB
005202104071507
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20210407150618|bhuenth|y20210407150548|zhuenth
082 |a617.8 (08)
100 |aMichael Hertl, MD
245 |aAutoimmune Diseases of the Skin Pathogenesis Diagnosis Management 2nd Ed
260 |bSpringer, |c2005
300 |a480pages ; |ccm.
520 |aincludes: pathogenesis of autoimmune disease, epidemiology of autoimmune skin disorders, autoimmune bullous skin disorders...
653 |autoimmune Diseases of the Skin Pathogenesis
653 |aDermatology
852 |aThư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/26.a-n/autoimmune.diseases.of.the.skin.pathogenesis.diagnosis.management.2nd.ed/autoimmune.diseases.of.the.skin.pathogenesis.diagnosis.management.2nd.ed_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào