Sách TK ngoại văn
617.9 (08)
Electromyography and Neuromuscular Disorders 3rd Edition
DDC 617.9 (08)
Tác giả CN David C. Preston, Barbara E. Shaoiro
Nhan đề Electromyography and Neuromuscular Disorders 3rd Edition
Thông tin xuất bản Elsevier, 2013
Mô tả vật lý 654pages ; cm.
Từ khóa tự do neurology
Từ khóa tự do Neuromuscular Disorders
Từ khóa tự do Electromyography
Địa chỉ Thư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137469
00212
004C47E7007-A212-49E5-97EB-7E58400F4E37
005202104071543
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20210407154143|bhuenth|y20210407154120|zhuenth
082 |a617.9 (08)
100 |aDavid C. Preston, Barbara E. Shaoiro
245 |aElectromyography and Neuromuscular Disorders 3rd Edition
260 |bElsevier, |c2013
300 |a654pages ; |ccm.
653 |aneurology
653 |aNeuromuscular Disorders
653 |aElectromyography
852 |aThư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/26.a-n/electromyography and neuromuscular disorders_ 3rd edition/electromyography and neuromuscular disorders_ 3rd edition_01thumbimage.jpg
890|c2

Không tìm thấy biểu ghi nào