Sách TK ngoại văn
616N (08)
Head and Neck Manifestations of Systemic Disease
DDC 616N (08)
Tác giả CN Jeffrey P. Harris, Michael H. Weisman
Nhan đề Head and Neck Manifestations of Systemic Disease
Thông tin xuất bản informa, 2007
Mô tả vật lý 608pages ; cm.
Tóm tắt includes: systemic lupus erythematosus, scleroderma, dematomyositis, polymyositis and rheumatoid arthritis, adamantiades-behcet's disease, ...
Từ khóa tự do Head and Neck Manifestations of Systemic Disease
Địa chỉ Thư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137472
00212
00441584E25-922F-4086-8CB2-13B87A87DD44
005202104071608
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20210407160709|bhuenth|y20210407160647|zhuenth
082 |a616N (08)
100 |aJeffrey P. Harris, Michael H. Weisman
245 |aHead and Neck Manifestations of Systemic Disease
260 |binforma, |c2007
300 |a608pages ; |ccm.
520 |aincludes: systemic lupus erythematosus, scleroderma, dematomyositis, polymyositis and rheumatoid arthritis, adamantiades-behcet's disease, ...
653 |aHead and Neck Manifestations of Systemic Disease
852 |aThư viện số - Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaongoaivan/26.a-n/head.and.neck.manifestations.of.systemic.disease/head.and.neck.manifestations.of.systemic.disease_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào