Luận văn, luận án
616N(08)
Nghiên cứu mối liên quan giữa tỷ lệ methyl hóa gen SFRP2, RNF180 với lâm sàng, mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dày. :
UDC 616N(08)
Tác giả CN Nguyễn Minh Phúc
Tác giả TT Học viện Quân Y
Nhan đề Nghiên cứu mối liên quan giữa tỷ lệ methyl hóa gen SFRP2, RNF180 với lâm sàng, mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dày. : Luận án Tiến sỹ Y học. Chuyên ngành: Nội khoa / Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thúy Vinh PGS.TS. Trần Văn Khoa
Nhan đề Mã số: 9720107
Thông tin xuất bản Hà Nội., 2021
Mô tả vật lý 181tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; 29cm.
Tóm tắt Khảo sát lâm sàng, nội soi, mô bệnh học và tỷ lệ methyl hóa gen SFRP2, RNF180 ở bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dày
Thuật ngữ chủ đề Nội khoa
Từ khóa tự do Bệnh ung thư biểu mô tế bào mô dạ dày.
Từ khóa tự do Mô bệnh học
Từ khóa tự do Tỷ lệ methyl hóa gen SFRP2, RNF180
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00142632
00222
004D81C454E-25B2-4AB6-9837-01F4F2700C34
005202108021511
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20210802151144|zthuoanh
080 |a616N(08)
100 |aNguyễn Minh Phúc
110 |aHọc viện Quân Y
245 |aNghiên cứu mối liên quan giữa tỷ lệ methyl hóa gen SFRP2, RNF180 với lâm sàng, mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dày. : |bLuận án Tiến sỹ Y học. Chuyên ngành: Nội khoa / |cGiáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thúy Vinh PGS.TS. Trần Văn Khoa
245|nMã số: 9720107
260 |aHà Nội., |c2021
300 |a181tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; |c29cm.
520 |aKhảo sát lâm sàng, nội soi, mô bệnh học và tỷ lệ methyl hóa gen SFRP2, RNF180 ở bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dày
650 |aNội khoa
653 |aBệnh ung thư biểu mô tế bào mô dạ dày.
653 |aMô bệnh học
653 |aTỷ lệ methyl hóa gen SFRP2, RNF180
780|wLA0087(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la0087_nguyenminhphuc/bia-la0087thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào