Luận văn, luận án
617.0(08)
Một số vấn đề nghiên cứu về thực nghiệm và lâm sàng của ung thư nguyên bào nuôi. :
UDC 617.0(08)
Tác giả CN Lê Văn Điến
Tác giả TT Viện Hàn lâm Y học Liên Xô/ Viện Ung thư thực nghiệm và lâm sàng
Nhan đề Một số vấn đề nghiên cứu về thực nghiệm và lâm sàng của ung thư nguyên bào nuôi. : Luận án bảo vệ Học vị Phó Tiến sỹ Y học. Chuyên ngành: Ngoại khoa
Nhan đề Ung thư - 14.00.10
Thông tin xuất bản Mạc Tư khoa - Liên Xô
Mô tả vật lý 110tr. : Hình ảnh minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Nghiên cứu về thực nghiệm và lâm sàng của ung thư nguyên bào nuôi.
Thuật ngữ chủ đề Ngoại khoa
Từ khóa tự do Ung thư nguyên bào nuôi.
Từ khóa tự do Ung thư
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00142654
00222
004B70CA71B-6616-442A-90CC-24DFA3C57DB3
005202108111520
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20210811152045|zthuoanh
080 |a617.0(08)
100 |aLê Văn Điến
110 |aViện Hàn lâm Y học Liên Xô/ Viện Ung thư thực nghiệm và lâm sàng
245 |aMột số vấn đề nghiên cứu về thực nghiệm và lâm sàng của ung thư nguyên bào nuôi. : |bLuận án bảo vệ Học vị Phó Tiến sỹ Y học. Chuyên ngành: Ngoại khoa
245|nUng thư - 14.00.10
260 |aMạc Tư khoa - Liên Xô
300 |a110tr. : |bHình ảnh minh họa ; |c29cm.
520 |aNghiên cứu về thực nghiệm và lâm sàng của ung thư nguyên bào nuôi.
650 |aNgoại khoa
653 |aUng thư nguyên bào nuôi.
653 |aUng thư
780|wLA0088(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la0088_levandien-1974/la0088_levandien_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào