Luận văn, luận án
616V.01(08)
Đánh giá kết quả điều trị và sự thay đổi các dấu ấn huyết thanh ở bệnh nhân viêm gan virus B mạn tính điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương (2018-2020) :
UDC 616V.01(08)
Tác giả CN Lê Trung Kiên
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội
Nhan đề Đánh giá kết quả điều trị và sự thay đổi các dấu ấn huyết thanh ở bệnh nhân viêm gan virus B mạn tính điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương (2018-2020) : Luận văn Thạc sỹ Y học. Chuyên ngành: Truyền nhiễm / Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Văn Giang
Nhan đề 8720109
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 105tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; 29cm.
Tóm tắt Kết quả điều trị và sự thay đổi các dấu ấn huyết thanh ở bệnh nhân viêm gan virus B mạn tính điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương (2018-2020)
Thuật ngữ chủ đề Truyền nhiễm
Từ khóa tự do Viêm gan virus B mạn tính
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
Địa chỉ Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00146799
00222
00434ACC872-E88B-4320-99F4-511C5E31CDA5
005202109271524
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210927152458|zthuoanh
080 |a616V.01(08)
100 |aLê Trung Kiên
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội
245 |aĐánh giá kết quả điều trị và sự thay đổi các dấu ấn huyết thanh ở bệnh nhân viêm gan virus B mạn tính điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương (2018-2020) : |bLuận văn Thạc sỹ Y học. Chuyên ngành: Truyền nhiễm / |cNgười hướng dẫn khoa học: TS. Trần Văn Giang
245|n8720109
260 |aHà Nội, |c2020
300 |a105tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; |c29cm.
520 |aKết quả điều trị và sự thay đổi các dấu ấn huyết thanh ở bệnh nhân viêm gan virus B mạn tính điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương (2018-2020)
650 |aTruyền nhiễm
653 |aViêm gan virus B mạn tính
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
852|aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00634-letrungkien-2021-tn/bia-lv00634-2021-kienthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào