Luận văn, luận án
610(08)
Đặc điểm dịch tễ học sốt xuất huyết Dengue và kiến thức, thực hành của nhân viên y tế tuyến xã về phòng chống bệnh tại Hải Phòng năm 2020 :
UDC 610(08)
Tác giả CN Phạm Trung Hiếu
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Đặc điểm dịch tễ học sốt xuất huyết Dengue và kiến thức, thực hành của nhân viên y tế tuyến xã về phòng chống bệnh tại Hải Phòng năm 2020 : Luận văn Thạc sỹ Y học Dự phòng. / Hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Trọng; TS. Trần Thị Khuyên
Nhan đề 8720163
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2021
Mô tả vật lý 102tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Đặc điểm dịch tễ học sốt xuất huyết Dengue và kiến thức, thực hành của nhân viên y tế tuyến xã
Thuật ngữ chủ đề Y học dự phòng
Từ khóa tự do Sốt xuất huyết Dengue
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
Địa chỉ Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154148
00222
00418501CCB-67DC-4BDB-8BD2-FD3733AD2A48
005202207071016
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220707101616|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aPhạm Trung Hiếu
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aĐặc điểm dịch tễ học sốt xuất huyết Dengue và kiến thức, thực hành của nhân viên y tế tuyến xã về phòng chống bệnh tại Hải Phòng năm 2020 : |bLuận văn Thạc sỹ Y học Dự phòng. / |cHướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Văn Trọng; TS. Trần Thị Khuyên
245|n8720163
260 |aThái Bình, |c2021
300 |a102tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aĐặc điểm dịch tễ học sốt xuất huyết Dengue và kiến thức, thực hành của nhân viên y tế tuyến xã
650 |aY học dự phòng
653 |aSốt xuất huyết Dengue
780|wLV00657(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
852|aKho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00657-phamtrunghieu-dp-ths-2021/bia-hieu-dpthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào