Luận văn, luận án
610(08)
Thực trạng điều kiện vệ sinh, chất lượng nước và kiến thức, thực hành về nước sạch của nhân viên tại các trạm cấp nước nông thôn của 03 huyện, Hải Phòng năm 2020 :
UDC 610(08)
Tác giả CN Nguyễn Thùy Linh
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Nhan đề Thực trạng điều kiện vệ sinh, chất lượng nước và kiến thức, thực hành về nước sạch của nhân viên tại các trạm cấp nước nông thôn của 03 huyện, Hải Phòng năm 2020 : Luận văn thạc sỹ y học dự phòng / Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quốc Tiến; TS. Trần Thị Khuyên
Nhan đề 8720163
Thông tin xuất bản Thái Bình, 2021
Mô tả vật lý 107tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm.
Tóm tắt Điều kiện vệ sinh, chất lượng nước và kiến thức, thực hành về nước sạch của nhân viên tại các trạm cấp nước nông thôn
Thuật ngữ chủ đề Y học dự phòng
Từ khóa tự do Chất lượng nước sạch
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
Địa chỉ Kho sách tham khảo luận án, luận văn
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154151
00222
004C84AD475-A265-4EAD-B942-AFEB985AB54D
005202207141506
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220714150640|zthuoanh
080 |a610(08)
100 |aNguyễn Thùy Linh
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình
245 |aThực trạng điều kiện vệ sinh, chất lượng nước và kiến thức, thực hành về nước sạch của nhân viên tại các trạm cấp nước nông thôn của 03 huyện, Hải Phòng năm 2020 : |bLuận văn thạc sỹ y học dự phòng / |cNgười hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quốc Tiến; TS. Trần Thị Khuyên
245|n8720163
260 |aThái Bình, |c2021
300 |a107tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm.
520 |aĐiều kiện vệ sinh, chất lượng nước và kiến thức, thực hành về nước sạch của nhân viên tại các trạm cấp nước nông thôn
650 |aY học dự phòng
653 |aChất lượng nước sạch
780|wLV00661(08)
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình
852|aKho sách tham khảo luận án, luận văn
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv00662-nguyenthuylinh-dp-2021/bia-linh-dpthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào