Sách TK tiếng Việt
619(08)
Thuốc nam và toa căn bản
UDC 619(08)
Tác giả CN TTUT.BS. Quách Tuấn Vinh
Nhan đề Thuốc nam và toa căn bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2007
Mô tả vật lý 135tr. : Hình ảnh minh họa ; 20cm.
Tóm tắt Cam thảo nam, cỏ nhọ nồi, cỏ mần trầu, cỏ tranh, gừng, cây quýt, sả, ké dầu ngựa, rau má,.
Từ khóa tự do Đông y
Từ khóa tự do Toa căn bản
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154260
00211
00444A6CA68-C299-4EC2-AAEB-2B99736EB9B3
005202208080937
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20220808093746|zthuoanh
080|a619(08)
100 |aTTUT.BS. Quách Tuấn Vinh
245 |aThuốc nam và toa căn bản
260 |aHà Nội : |bY học, |c2007
300 |a135tr. : |bHình ảnh minh họa ; |c20cm.
520 |aCam thảo nam, cỏ nhọ nồi, cỏ mần trầu, cỏ tranh, gừng, cây quýt, sả, ké dầu ngựa, rau má,.
653 |aĐông y
653 |aToa căn bản
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/thuocnam&toacb/bia-thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào