Sách TK tiếng Việt
619(08)
Nghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền trên Thế giới và trong nước.
UDC 619(08)
Tác giả CN GS.Nguyễn Khang; DS. Phạm Thiệp
Nhan đề Nghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền trên Thế giới và trong nước.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2008
Mô tả vật lý 171tr. ; 20cm.
Tóm tắt Nghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền trên thế giới, sử dụng an toàn và hợp lý dược thảo trong hệ thống dược cảnh giác, tổng quan lĩnh vực y học cổ truyền bổ trợ thay thế trên thế giới,.
Từ khóa tự do Dược điển về thuốc dân tộc
Từ khóa tự do Y học cổ truyền
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154261
00211
004089F8CE2-C719-4ABF-A2F2-211C134C600A
005202208081007
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20220808100754|zthuoanh
080|a619(08)
100 |aGS.Nguyễn Khang; DS. Phạm Thiệp
245 |aNghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền trên Thế giới và trong nước.
260 |aHà Nội : |bY học, |c2008
300 |a171tr. ; |c20cm.
520 |aNghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền trên thế giới, sử dụng an toàn và hợp lý dược thảo trong hệ thống dược cảnh giác, tổng quan lĩnh vực y học cổ truyền bổ trợ thay thế trên thế giới,.
653 |aDược điển về thuốc dân tộc
653 |aY học cổ truyền
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/ncudyhct,/bia-thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào