Sách TK tiếng Việt
619(08)
Y học cổ truyền phục vụ y tế cộng đồng.
UDC 619(08)
Tác giả CN GS.Trần Thúy; PGS.TS. Đỗ Thị Phương; ThS. Trần quốc Hùng.
Nhan đề Y học cổ truyền phục vụ y tế cộng đồng.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Y Học, 2014
Mô tả vật lý 251tr. : Hình minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Lý luận cơ bản về y học cổ truyền, giới thiệu một số phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc và ứng dụng trong CSSK tại cộng đồng, thuốc nam và ứng dụng thuốc nam trong CSSK tại cộng đồng,..
Từ khóa tự do Y học cổ truyền
Từ khóa tự do Y học cộng đồng
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154262
00211
004CAFDF4FD-6D4F-49CB-BC3D-706D28E4FF1A
005202208081024
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20220808102425|zthuoanh
080|a619(08)
100 |aGS.Trần Thúy; PGS.TS. Đỗ Thị Phương; ThS. Trần quốc Hùng.
245 |aY học cổ truyền phục vụ y tế cộng đồng.
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |bY Học, |c2014
300 |a251tr. : |bHình minh họa ; |c27cm.
520 |aLý luận cơ bản về y học cổ truyền, giới thiệu một số phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc và ứng dụng trong CSSK tại cộng đồng, thuốc nam và ứng dụng thuốc nam trong CSSK tại cộng đồng,..
653 |aY học cổ truyền
653 |aY học cộng đồng
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/yhct pvytcc/bthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào