Sách TK tiếng Việt
619(08)
Y học cổ truyền :
UDC 619(08)
Tác giả CN Chủ biên: GS.TS, Nguyễn Nhược Kim; PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà.
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội/ Khoa Y học cổ truyền
Nhan đề Y học cổ truyền : Sách đào tạo bác sỹ Đa khoa
Lần xuất bản Tái bản lần thứ hai có sữa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2021
Mô tả vật lý 250tr. : Hình minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Sơ lược lịch sử nền YHCT Việt Nam- chủ trương kết hợp YHCT với YHHHĐ và hiện đại hóa YHCT trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khái niêm về lý luận y học cổ truyền, phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc,..
Từ khóa tự do Phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc
Từ khóa tự do Y học cổ truyền
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154263
00211
004E5D074F0-CF64-45CA-8CEF-945634D711CB
005202208081041
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220808104113|zthuoanh
080|a619(08)
100 |aChủ biên: GS.TS, Nguyễn Nhược Kim; PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà.
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội/ Khoa Y học cổ truyền
245 |aY học cổ truyền : |bSách đào tạo bác sỹ Đa khoa
250 |aTái bản lần thứ hai có sữa chữa bổ sung
260 |aHà Nội : |bY học, |c2021
300 |a250tr. : |bHình minh họa ; |c27cm.
520 |aSơ lược lịch sử nền YHCT Việt Nam- chủ trương kết hợp YHCT với YHHHĐ và hiện đại hóa YHCT trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khái niêm về lý luận y học cổ truyền, phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc,..
653 |aPhương pháp chữa bệnh không dùng thuốc
653 |aY học cổ truyền
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình/ Kho sách tham khảo Tiếng Việt
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/y họccotruyen-bsdk/biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào