Sách TK tiếng Việt
6T7.3(08)
Hướng dẫn thiết kế, sử dụng Rubric và bộ Rubric mẫu :
UDC 6T7.3(08)
Tác giả CN PGS.TS. Lê Văn Hảo (Chủ biên) TS. Đinh Đồng Lưỡng - NCS. Phan Thị Yến
Nhan đề Hướng dẫn thiết kế, sử dụng Rubric và bộ Rubric mẫu : Dùng cho đánh giá hoạt động học tập Version 1.0
Thông tin xuất bản 2021
Mô tả vật lý 26tr. : Hình ảnh minh họa
Từ khóa tự do Hoạt động đánh giá học tập
Từ khóa tự do Phần mềm Rubric
Địa chỉ Thư viện Đại học Y Dược Thái Bình
000 00000nam#a2200000ui#4500
00154550
00211
00410781A0B-9122-40FE-9884-AC8C7D7ACD19
005202308020932
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20230802093210|zthuoanh
080|a6T7.3(08)
100 |aPGS.TS. Lê Văn Hảo (Chủ biên) TS. Đinh Đồng Lưỡng - NCS. Phan Thị Yến
245 |aHướng dẫn thiết kế, sử dụng Rubric và bộ Rubric mẫu : |bDùng cho đánh giá hoạt động học tập Version 1.0
260 |c2021
300 |a26tr. : |bHình ảnh minh họa
653 |aHoạt động đánh giá học tập
653 |aPhần mềm Rubric
852 |aThư viện Đại học Y Dược Thái Bình
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/huongdanthietkesudungrubricver/huongdanthietkesudungrubricver_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào