Luận văn, luận án
610(08).
Đặc điểm khẩu phần và tập tính dinh dưỡng của phụ nữ có thai tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh năm 2014. :
UDC 610(08).
Tác giả CN Nguyễn Văn Tư.
Tác giả TT Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Nhan đề Đặc điểm khẩu phần và tập tính dinh dưỡng của phụ nữ có thai tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh năm 2014. : Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
Thông tin xuất bản 2014.
Mô tả vật lý 104tr. : Hình ảnh, biểu đồ minh họa. ; 30cm.
Tóm tắt Khẩu phần và tập tính dinh dưỡng của phụ nữ có thai.
Thuật ngữ chủ đề Y tế công cộng.
Từ khóa tự do Dinh dưỡng.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
Địa chỉ Kho sách Tham khảo Luận án, Luận văn.
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018805
00222
0048C59AE61-967C-4134-A4D4-C0A385CD9531
005202209260745
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20220926074551|bthuoanh|c20190619151640|dthuoanh|y20170913082012|zthuoanh
080|a610(08).
100 |aNguyễn Văn Tư.
110 |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình.
245 |aĐặc điểm khẩu phần và tập tính dinh dưỡng của phụ nữ có thai tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh năm 2014. : |bLuận văn Thạc sỹ Y tế công cộng.
260 |c2014.
300 |a104tr. : |bHình ảnh, biểu đồ minh họa. ; |c30cm.
520 |aKhẩu phần và tập tính dinh dưỡng của phụ nữ có thai.
650 |a Y tế công cộng.
653 |aDinh dưỡng.
780|wLV0330(08).
852 |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
852|jKho sách Tham khảo Luận án, Luận văn.
8561|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv_nguyenvantu/lv330_nvtu-2014thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào